ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ СМІДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

14 Червня, 2024 | Новини

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ СМІДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

14.06.2024

Найменування організатора громадського обговорення – Смідинська сільська рада.

Ініціатор громадського обговорення – Робоча група з питань оптимізації мережі закладів освіти Смідинської сільської ради, склад якої затверджено розпорядженням сільського голови від 26 квітня 2024 року № 37-од.

Документи, винесені на громадське обговорення – проєкти рішень Смідинської сільської ради: «Про припинення діяльності шляхом ліквідації Зачернецької гімназії», «Про реорганізацію Зачернецької гімназії шляхом приєднання», «Про реорганізацію Журавлинської гімназії шляхом приєднання».

Мета: врахування думки жителів всієї Смідинської громади щодо
обговорення проєктів рішень, які виноситимуться на розгляд сесії Смідинської сільської ради.
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 25 «Про освіту», статті 32 «Про повну загальну середню освіту»:
І. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
ІІ. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.
ІІІ. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.
У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.
Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.
Згідно з статтею 143 Конституції України:
«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а тако здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого
значення, віднесені законом до їхньої компетенції».
Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навики спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та
творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність, відповідно зменшується кількість учнів.

  59 % видаткової частини бюджету Смідиської громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг закладів загальної середньої освіти. Середня наповнюваність класів у закладах освіти становить 9,85 учні.

Значною проблемою залишається утримання та належне функціонування шкіл із малою наповнюваністю учнів. Так, у Зачернецькій гімназії у поточному навчальному році навчалося 45 учнів, вартість утримання одного учня цього закладу становить 89,9 тис. грн, у Журавлинській гімназії навчалися 71 учень, вартість утримання одного учня закладу становить 53,89 тис. грн. Для порівняння  –  у Опорному закладі «Смідинський ліцей» у поточному навчальному році навчалося 242 учні, вартість утримання одного учня цього закладу становить 34,50 тис. грн. Такі затрати (які у 2-3 рази перевищують не лише вартість утримання учня у школах, де вона найнижча, а й середній показник по громаді) спрямовуються не на розвиток галузі чи забезпечення якості освіти, а виключно на оплату праці, утримання приміщення та сплату комунальних платежів.

Окрім того, у школах з малою наповнюваністю учнів один учитель, як правило, викладає кілька навчальних предметів. Існують також проблеми з організацією харчування у таких закладах, медичного обслуговування дітей тощо. Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 зі змінами та доповненнями: «За рахунок субвенції не здійснюється з 1 вересня 2025 року фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становить менше 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року менше 60 осіб».

На сьогодні єдиним оптимальним завданням у вирішенні проблеми
малокомплектності шкіл є оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти, зокрема ліквідація або реорганізація Зачернецької гімназії шляхом приєднання до Опорного закладу «Смідинський ліцей». При реорганізації закладу ми збережемо приміщення, молодші школярі навчатимуться поруч з домівками, вчителі початкових класів  працюватимуть у звичних умовах. 
Враховуючи демографічну ситуацію в с. Журавлине, прогнозовану мережу ЗЗСО на найближчі чотири роки, у Журавлинській гімназії кількість учнів з кожним роком зменшується. Тому надалі освітня субвенція з державного бюджету надаватися не буде, фінансувати потрібно з місцевого бюджету. Після реорганізації Журавлинської гімназії шляхом приєднання до Опорного закладу
«Смідинський ліцей», цей заклад стане філією, тому буде фінансуватися з державного бюджету. Таким чином, ми збережемо приміщення, учні навчатимуться поруч з домівками, вчителі працюватимуть у звичних умовах. 
У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти
засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти. Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.
Планується, що реорганізація закладів освіти має бути проведена до 1
вересня 2025 року, відповідно до вимог чинного законодавства.
Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника на:

  • поштову адресу вул. Грушевського, 9, с. Смідин, Ковельський район,
    Волинська область, 44453
  • електрону адресу rada@smidynotg.gov.ua
  • через платформу E-DEM

https://consult.e-dem.ua/npas/414

  • чат-бот СВОЇ.
    До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Смідинської сільської ради.

Терміни і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених у ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється відповідальною особою протягом 14 днів після закінчення терміну подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Смідинської сільської ради.

Новини
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ СМІДИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Контакти

вул. Грушевського, 9 с. Смідин, Старовижівський р-н, Волинська обл., 44453

+380 68 382 1743

smidynska@gmail.com