Інформація роботодавцям щодо праці неповнолітніх

Трапляється, що особам, які не досягли повнолітнього віку, тобто 18 років, доводиться самостійно заробляти кошти. Трудовим законодавством така можливість передбачена. За вітчизняним законодавством неповнолітні особи користуються тими ж трудовими правами та гарантіями, що передбачені для повнолітніх осіб. Проте для неповнолітніх є ще й інші додаткові гарантії щодо зайнятості, відпочинку та охорони праці.     Для неповнолітніх встановлені спеціальні правила працевлаштування. Трудовий договір з ними згідно зі ст. 188 КЗпП може бути укладено лише тоді, коли вони дося­гни шістнадцяти років. Лише у виняткових випадках за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, на роботу можуть прийматись особи, які досягли 15 років. Допускається прийняття молоді (учнів) на роботу з 14 років під час канікул, у вільний від навчання час для виконання легкої роботи, яка не шкодить їх здоров’ю, і лише за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.     При працевлаштуванні відповідно до ст. 191 КЗпП України неповнолітні прийма­ються на роботу лише після проходження обов’язкового попереднього медичного огля­ду, і до досягнення двадцяти одного року вони щорічно зобов’язані проходити обов’я­зкові медичні перевірки стану свого здоров’я. Охороняючи здоров’я неповнолітніх, трудове законодавство забороняє використання їх праці на роботах з важкими, шкід­ливими та небезпечними умовами праці. Перелік таких робіт затверджений наказом Міністерства охорони … Читати далі Інформація роботодавцям щодо праці неповнолітніх