Програма соціально-економічного розвитку

ПРОГРАМА

  СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ   

НА  2018-2020 роки

Вступ

         Програма соціально-економічного розвитку Смідинської  сільської ради   на 2018-2020  роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та згідно з типовою формою, рекомендованою Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

          В Україні проводиться  реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, яка передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад. Важливою складовою та запорукою реалізації цієї реформи є формування спроможних громад, яке відбувається шляхом об’єднання територіальних громад.

           Задоволення повсякденних потреб мешканців населених пунктів, визначення необхідності у соціальній та технічній інфраструктурі, а також, власне, економічний розвиток залежить від багатьох факторів – зовнішніх та внутрішніх. Саме для прогнозованого розвитку територіальної громади з урахування різних факторів формується Програма економічного і соціального розвитку.

         З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Смідинської сільської ради   розроблено Програму економічного і соціального розвитку Смідинської сільської ради  на 2018-2020 роки, в якій визначено конкретні пріоритети розвитку у соціальній та економічній сферах, встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку громади.  

         Метою Програми є узгодження спільних дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування зі створення сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку сільської ради, зростання добробуту і підвищення якості життя населення Смідинької сільської ради за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

            Завдання–створити базову основу для розвитку громади, економічного зростання, конкурентоздатності території громади, збереження чисельності населення, зменшення відтоку населення, насамперед, молоді та кваліфікованих спеціалістів.

 Заходи Програми спрямовані на запобігання впливу на економіку громади негативних внутрішніх і зовнішніх чинників, утримання позитивних тенденцій в економіці громади, підвищення рівня та стандартів життя жителів громади.

  Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів місцевих бюджетів, субвенцій з державного бюджету, інвесторів та власних коштів підприємств.

         Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній мірі вирішити ключові проблеми громади,  Програма передбачає концентрацію ресурсів на реалізацію низки проектів, вкрай необхідних  для громади.

         У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми  затверджуються сесією Смідинської сільської ради.

         Для оцінки якості та повноти реалізації програмних завдань і заходів здійснюватиметься моніторинг виконання Програми за рік відділом економіки та розвитку інфраструктури сільської ради.

РОЗДІЛ І.

Паспорт Програми

Ініціатор розроблення Програми економічного і соціального розвитку Смідинської  сільської ради на 2018 -2020 роки Смідинська сільська рада
Розробник Програми Смідинська сільська рада
Співрозробники Програми Відділ фінансів і інвестицій, відділ організаційної   роботи та земельних відносин,  гуманітарний відділ,інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи
Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Смідинської сільської ради
Учасники Програми Відділ фінансів і інвестицій, відділ організаційної   роботи та земельних відносин,  гуманітарний відділ,інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи
Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки

РОЗДІЛ ІІ

         Соціально-економічна характеристика Смідинської сільської ради

         2.1. Загальна характеристика

         Смідинська  сільська рада об’єднана територіальна громада утворена у на у жовтні 2017 року внаслідок об’єднання Смідинської та Руднянської сільських рад у об*єднану територіальну громаду.

         До складу Смідинської сільської ради входить 6 населених пунктів – с. Смідин, с. Лісняки , с. Паридуби, с. Рудня, с. Кукуріки, с. Сьомаки.

         Станом на 01.01.2018 року загальна кількість мешканців складає 2940 осіб.

            2.2. Географічне розташування та природні ресурси

         Територія Смідинської сільської ради об’єднаної територіальної громади є нерозривною. Площа громади складає 161.242 кв.км            Адміністративний центр громади знаходиться в с. Смідин.

         Смідинська сільська рада розташована на  півдні Старовижівського району.

          Вся територія сільської ради повністю розташована в природній зоні полісся. Рельєф території дозволяє проводити різноманітні сільськогосподарські роботи, будувати шляхи сполучення, промислові підприємства, житлові та інші об’єкти соціально-культурного призначення.

         2.3. Економічний потенціал громади

На території Смідинської сільської ради функціонують торгівельні заклади (16 магазинів) , 2 заклади громадського харчування.

До послуг населення працюють  три відділення зв’язку, перукарня, цех ремонту і пошиття одягу, ветиринарний кіоск;

 Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва та мають найбільші площі землі в обробітку: ТзОВ «Ратнівський аграрій», ТзОВ «ГОЛДЕН-БЕРРІ»,

ФГ«Кавун»,  ФГ«Владніка», Луківське МПП «Птахівництво»,   фізичні особи  Павленко В.В., Супрунюк О.С., Савінчук О.В.,Герез В.Ю., Волошин В.А. Орендує  водні  об*єкти Сахарук І.П.площею 2.73га.

На території сільської ради знаходиться три млини, дві пилорами.

Заготовляють молоко від населення Чортківський і Ратнівський молокозаводи, ТзОВ «Еліта плюс»

Розміщено три вежі стільникового зв*язку.

          Діяльність у галузі тваринництва здійснюють особисті селянські господарства.

          На території громади  здійснює   діяльність Сьомаківське лісництво, яке належить до ДП «Старовижівський лісгосп»,

Ведуть господарську діяльність 20 підприємців.

2.4. Інфраструктурне забезпечення

         Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого значення. Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складе 6 км, максимальна  –  17 км.

         За діючою маршрутною мережею пасажирського автомобільного транспорту здійснюється перевезення на приміській маршрутній мережі та на внутрішньо обласній маршрутній мережі.

 Щоденно  здійснюється  6 маршрутів до районного центру, один до обласного.

         2.5. Заклади бюджетної сфери

Структура виконавчого органу Смідинської  сільської ради  становить 23 штатних одиниці та складається з апарату управління ради і виконавчого комітету ради в які входять  наступні відділи:   відділ фінансів і інвестицій, відділ організаційної роботи та земельних відносин, гуманітарний відділ, центр надання адміністративних послуг.    

         На території Смідинської сільської ради працює 2 будинки культури та 1 клуб,  2 бібліотеки.

          У Смідинському будинку культури функціонує 5 колективів художньої самодіяльності, один народний ансамбль, один гурток художнього читання.

          У Руднянському  будинку культури функціонує три колективи художньої самодіяльності, один гурток художнього читання.

          У Лісняківському клубі- два колективи художньої самодіяльності , один гурток художнього читання.

Книжковий фонд сільської бібліотеки с.Смідин становить 10705, бібліотеки с.Рудня – 6827.

           У громаді створений Опорний навчальний заклад ЗОШ – І-ІІІ ступеня с.Смідин до якого входять філії ЗОШ І-ІІ ступеня с.Паридуби, ЗОШ І-ІІ ступені с.Рудня, ЗОШ- І ступеня с.Сьомаки,  в яких станом на 01.09.2017 року навчається  314  дітей.  Також функціонує два дитячих  навчальних заклади: ДНЗ (ясла- садок) с.Смідин в якому виховується – 87дітей та ДНЗ  (ясла- садок) с.Рудня в якому виховується – 20 дітей, Смідинська дитяча музична школа в  якій навчається 54 дитини. 

             На території громади працює Смідинська амбулаторія практики загальної сімейної медицини та чотири фельдшерсько- акушерських пункти.

           Для задоволення потреб населення працює аптека.

РОЗДІЛ ІІІ.

Цілі та пріоритети розвитку Смідинської сільської ради на 2018 рік

         У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної діяльності  громади на 2018 рік, які спрямовані на всесторонній розвиток населених пунктів Смідинської сільської ради.

         Програма розглядається як плановий документ найвищого рівня в громаді. 

         Основною метою Програми єзабезпечення високих стандартів життя жителів Смідинської сільської ради, підвищення добробуту населення та розв’язання проблемних соціальних питань за рахунок забезпечення стійкого розвитку усіх галузей економіки громади, збільшення промислового і сільськогосподарського виробництва, пожвавлення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності.

         Програму розроблено на основі цільового підходу по напрямам з визначенням проблемних питань, напрямів діяльності їх вирішення та очікуваних результатів. 

         Реалізація Програми буде забезпечена шляхом формування та вжиття комплексної системи заходів, визначених з урахуванням оцінки поточної ситуації та загального рівня розвитку населених пунктів громади. Її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів та передбачає об’єднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, бізнесових кіл.

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Смідинської громади є:

– нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення;

– дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;

– безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;

– зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;

– погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;

 – низький рівень   освітлення ;

– незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях, висока зношеність транспортних засобів для перевезення пасажирів;

– недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури ;

– відсутність паспортизованих сміттєзвалищ та проблема з захороненням твердих побутових відходів;

– відсутність містобудівної документації території Смідинської сільської ради;

– забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами.

Основні пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку:

Забезпечення якісних структурних зрушень у реальному секторі економіки; реалізація заходів з модернізації та технологічного оновлення виробництва, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

Активне сприяння розвитку підприємництва та зміцнення його позицій в економіці; подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу; реалізація ефективної регуляторної політики.

Посилення інвестиційної привабливості територіальної громади шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату та ефективних стимулів для інвесторів; залучення інвестиційного ресурсу в економіку громади.

Розвиток внутрішнього ринку; підтримка місцевих товаровиробників та створення необхідних умов для розвитку виробництва товарів масового споживання; задоволення споживчого попиту населення через розширення пропозиції товарів і послуг.

Підвищення рівня життя населення на основі зростання його доходів, збільшення рівня зайнятості, стабільності соціального захисту громадян.   

Поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі забезпечення широкого доступу населення до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг.

Впровадження енергоощадних заходів в бюджетній сфері, стимулювання населення до енергозбереження.

Покращення стану навколишнього природнього середовища, забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

У 2018 році особлива увага у соціально-економічному розвитку громади буде приділена наступним цілям:

1) досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;

2) ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу;

3)реалізація внутрішніх реформ, визначених курсом держави;

4)залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;

5)  удосконалення мережі освітніх закладів та закладів культури;

6)покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення надання медичних послуг населенню;

7)покращення   та благоустрою населених пунктів сільської ради;

8)продовження реконструкції, капітального та поточного ремонтів об’єктів інфраструктури, відновлювання та підтримання в належному стані мережі сільських доріг;

9) розширення мереж вуличного освітлення на території населених пунктів сільської ради;

10)впровадження заходів із енергозбереження.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів. У процесі виконання, Програма може уточнюватись. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Смідинської сільської ради за поданням сільського голови.

 Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

 3.1Забезпечення стійкого розвитку економіки громади, зміцнення та розвиток малого та середнього підприємництва, залучення інвестицій

 Основні напрями діяльності:

Суттєве зменшення адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва.

Розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців. Постійне інформування підприємців щодо змін у законодавстві з ведення бізнесу.

 Подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення спектра послуг.

Забезпечення реального партнерства між органами  місцевого самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої співпраці з громадськими об’єднаннями та організаціями підприємців.

Сприяння скороченню нелегальної і тіньової зайнятості населення громади та легалізації трудових відносин.

Сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств;

Забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади;

Недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва;

 З метою формування сприятливого інвестиційного клімату, активізації інвестиційних процесів у громаді, найбільш широкого залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів в розвиток економіки, соціальної сфери, медицини, освіти та культури у 2018-2020 роках активізується робота щодо залучення позабюджетних коштів у соціально-економічний розвиток Смідинської   сільської ради шляхом взяття активної участі у конкурсах на залучення грантів.

          Очікувані результати:

Зросте кількість зареєстрованих підприємств  та фізичних осіб-підприємців.

Збільшення надходження до сільського бюджету.

Попередження фактів нелегального використання робочої сили.

Зростання позитивного інвестиційного іміджу територіальної громади.

Технічне і технологічне оновлення та зростання обсягів виробництва продукції.

Підвищиться  рівень  культури торгівельного обслуговування населення громади.

Збільшиться кількість сучасних магазинів та об’єктів побутового обслуговування  населення.Створення умов для сталого розвитку громади.

 Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

Проблемні питання:

Недостатній рівень виділення коштів з державного та місцевих бюджетів для виконання робіт із землеустрою та охорони земель.

Не до кінця проведено інвентаризацію земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Відсутня містобудівна документація Смідинської сільської ради.

Використання значної частини земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з порушенням затверджених схем землеустрою, що не дозволяє забезпечити еколого-економічне дотримання сівозмін та впорядкування угідь.

Також, для часткового вирішення питання обліку земель громади не вистачає необхідних інноваційних засобів обліку та вимірювання.

Основні напрями діяльності:

Проведення інвентаризації земель.

Поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Смідинської сільської ради.

 Розроблення містобудівної документації.  

Охорона земель.

 Поліпшення сільськогосподарських угідь. 

Забезпечення складання проектів та схем землеустрою територій, карти територіальної громади, підписання договорів.

Очікувані результати:

Визначення нормативної грошової оцінки забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету від податку на землю та орендної плати.

Покращення інвестиційної привабливості території Смідинської сільської ради.

Розв’язання проблеми нового будівництва на території Смідинської сільської ради.

 • Впровадження заходів з енергозбереження

Проблемні питання:

Значні обсяги споживання та неефективне використання енергоресурсів бюджетними установами, обмеженість коштів на їх оплату в умовах постійного зростання цін на енергоносії.

Висока енергоємність вироблення продукції, робіт та послуг у галузях економіки.

Основні напрями діяльності:

Упровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в установах бюджетної сфери, сприяння таким заходам у господарюючих суб’єктів.

Стимулювання населення на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках.

Утеплення приміщень, заміна вікон та проведення повної теплосанації.

Очікувані результати:

Економія енергоресурсів та бюджетних коштів, які необхідні для опалення комунальних закладів громади.

Реалізація енергоефективних заходів у житловій та громадській забудові.

Забезпечення  комфортних умов для жителів населених пунктів Смідинської сільської ради, дітей, учнів та вчителів навчальних закладів, пацієнтів та працівників закладів охорони здоров’я, працівників громади.

 • Дорожньо-транспортний комплекс

Проблемні питання:

Стан автомобільних доріг постійно погіршується через хронічне недофінансування дорожнього господарства, внаслідок чого ремонтні роботи виконуються не в повному обсязі.

 Дороги місцевого значення потребують проведення капітального ремонту. Проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить лише сезонний характер. Відбувається поступове руйнування доріг.

Недосконале транспортне сполучення та неповне охоплення регулярним автобусним сполученням населених пунктів громади.

Значна частина автобусів, що обслуговують пасажирів, не відповідають умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими можливостями.

Основні напрями діяльності:

Забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Виконання основних заходів в межах компетенції сільської ради з безпеки дорожнього руху (аварійний ремонт бар’єрного огородження, обслуговування та ремонт зовнішнього освітлення тощо).

Створення умов для розвитку рівної та добросовісної конкуренції у сфері послуг пасажирських автоперевезень, вимагати заміну непристосованого автотранспорту.

Встановлення камер вуличного відеоспостереження, що дасть можливість фіксувати події, що відбуваються на вулицях та дорогах населених пунктів громади. 

Очікувані результати:

Утримання доріг загального користування місцевого значення в належному стані, забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах, зниження аварійності на дорогах за рахунок поліпшення умов руху, інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху. Створення комфортних умов для пасажироперевезень.

Поліпшення транспортного сполучення сільських населених пунктів.

Збереження життя та здоров’я жителів громади на вулицях та дорогах.

 • Благоустрій території, поліпшення стану довкілля та ліквідація забруднення навколишнього середовища

Проблемні питання:

         Існують небажані стихійні сміттєзвалища, які необхідно ліквідовувати.

         На території сільської ради розташовані  кладовища, братські могили, пам’ятники, обеліски, які потребують постійного догляду, упорядкування та ремонту в зв’язку з фізичним зношенням.

          Низький рівень   освітлення населених пунктів сільської ради

Основні напрями діяльності:

 Будівництво мережі  вуличного освітлення.

Підвищення експлуатаційних якостей діючих мереж вуличного освітлення шляхом продовження встановлення енергозберігаючих  ламп вуличного освітлення.

Догляд за зеленими насадженнями на території громади.

Утримання в належному стані місць відпочинку населення підвідомчих територій.

Ліквідація несанкціонованих звалищ.

Утримання в належному стані кладовищ, пам’ятників, обелісків.

Будівництво, ремонт та облаштування огорож кладовищ.

-Будівництво та утримання  спортивний, дитячих майданчиків.

         – придбання механічного обладнання – трактор з обладнанням.

 Залучення до громадських робіт з благоустрою населених пунктів осіб з числа безробітних, які перебувають на обліку у центрі зайнятості.

Очікувані результати:

Поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності населення.

Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню, з питань благоустрою та санітарного очищення.

Зменшення  до  мінімального  рівня  витрат на електроенергію та витрат при  наданні  послуг  зовнішнього  освітлення.

 • Соціальний захист населення

Проблемні питання:

Зростання рівня бідності серед неселення громади.

Погіршення якості і рівня життя населення громади.

Поширення масштабів безробіття.

Недостатня соціальна захищеність та підтримка зі сторони держави ветеранів війни та праці, інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників АТО та інших незахищених верств населення.

Недостатня забезпеченість безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

Основні напрями діяльності:

         Посилення соціального захисту вразливих верств населення.

         Забезпечення додатковою соціальною підтримкою найбільш вразливих та незаможних верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні державної соціальної допомоги, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм;

Посилення контролю за своєчасністю нарахування та виплатою усіх видів державних допомог, відшкодуванням витрат за надані пільги окремим категоріям громадян.

Очікувані результати:

Покращення соціального обслуговування інвалідів усіх груп та категорій, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та внутрішньо переміщених осіб.

Забезпечення комплексного підходу до вирішення питання підтримки учасників антитерористичної операції та їх родин.

 • Освіта

Проблемні питання:

Негативна демографічна ситуація. Зменшення кількості учнів в закладах освіти зумовлює збільшення вартості навчання 1 сільського учня.

Великі витрати на утримання закладів освіти та оплату за

електроенергію, що спричиняє необхідність впровадження енергозберігаючих технологій.

Потребує оновлення матеріально-технічна база загальної середньої та дошкільної освіти.

Брак коштів на проведення основних видатків з сільського бюджету.

Основні напрями діяльності:

Забезпечення рівного доступу дітей Смідинської  сільської ради до якісної освіти.

Проведення поетапного поточного ремонту у закладах освіти громади.

Забезпечення високих стандартів навчання шляхом придбання навчально-методичних матеріалів, приладів та сучасних засобів.

Забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Здійснення заходів щодо повного охоплення дошкільною освітою  дітей відповідного віку, забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку.

Забезпечення підвезення дітей,   до навчальних закладів громади.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають статус малозабезпечених відповідно до законодавства України.

  Збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю.

Підвищення активності та показників участі учнів в районних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та ін.).

Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами закладів загальної середньої та дошкільної освіти.

Належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів.

Обстеження технологічного обладнання їдалень закладів освіти, узагальнення та аналіз інформації про стан технологічного обладнання  харчоблоків закладів освіти громади.

Оптимізація мережі закладів освіти, з урахуванням демографічних, економічних та соціальних потреб громади.

Очікувані результати:

Зростання якісних показників освіти.

Приведення мережі загальноосвітніх закладів у відповідність до потреб населення.

Створення рівних умов для здобуття якісної освіти усіма дітьми громади.

Зменшення енерговитратності освітніх закладів.

Забезпечення регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому.

 • Охорона здоров’я

Проблемні питання:

Критична демографічна ситуація, високі показники смертності осіб працездатного віку.

Низький рівень доходів населення, що є наслідком в проблематичності дотримання здорового способу життя.

Погіршення стану здоров’я населення.

Недостатня матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я, низька укомплектованість обладнанням ФАПів та АЗПСМ.

На даний час у державі розпочата медична реформа, у зв´язку з чим на відсутній механізм отримання медичної субвенції та її розподілу.

Основні напрями діяльності:

Пропаганда здорового способу життя.

Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

Підвищення авторитету та соціального статусу сімейного лікаря, сімейної медсестри.

Укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторії сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів по потребі та можливостях забезпечити комп´ютерною технікою та спеціалізованими програмами.

Забезпечення належного фінансування потреб галузі охорони здоров’я.

Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям.

Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя.

Здійснення заходів щодо запобігання дитячої інвалідності.

         Сприяння формуванню позитивного ставлення населення до змін у галузі охорони здоров’я.

Очікувані результати:

Наближення лікарської допомоги до сільських жителів та збільшення питомої ваги послуг первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Покращення стану матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я Смідинської сільської ради.

Збереження тенденції до зниження захворюваності сільського населення, виявлення  захворювань на ранніх стадіях.

 • Культура

          Проблемні питання:

Недостатність коштів на проведення ремонтів приміщень, в яких розміщені заклади культури.

Низький рівень забезпечення опаленням сільських закладів культури громади.

Недостатнє поповнення фондів бібліотек новою літературою, періодичними виданнями,  новими інформаційними технологіями.

Недостатнє забезпечення сценічними костюмами, коштами на організацію виїздів на конкурси, фестивалі, інші   культурно- мистецькі заходи.

 Основні напрями діяльності:

Оптимізація мережі закладів культури та бібліотек з урахуванням потреб населення та фінансових можливостей сільського бюджету.

Популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення культурно-мистецьких заходів та просвітницьких заходів.

         Забезпечення участі творчих колективів, колективів художньої самодіяльності і окремих виконавців, працівників культури та жителів громади у проведенні фестивалів, конкурсів-оглядів, семінарів-тренінгів, науково-практичних конференціях, інших культурно-мистецьких, спортивних та історико-культурних заходів всеукраїнського, обласного, районного та місцевого значення.

Відзначення трудових колективів Смідинської сільської ради, а також жителів громади,  з урахуванням їх внеску у соціально-економічний розвиток громади з нагоди державних, професійних свят,  ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, концертів та оглядів.

  Проведення на належному рівні заходів з нагоди відзначення в громаді державних, професійних та релігійних свят, пам’ятних подій та ювілейних дат,  культурно-мистецьких заходів, фестивалів, концертів та оглядів.

Очікувані результати:

Створення сприятливих умов для організації змістовного дозвілля та відпочинку жителів сіл, залучення підростаючого покоління та дорослих до участі в гуртках, підняття престижу села.

Популяризація об’єктів культурної спадщини громади.

Виховання дітей та молоді на українських народних обрядах, родинних символах, оберегах і традиціях.

Залучення працівників сільських бібліотек до соціальної роботи громади та проведення бібліотечними працівниками заходів з надання соціальних послуг.

Належна організація відзначення державних, релігійних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок  у розвиток Смідинської сільської ради, проведення інших урочистих заходів сприятиме підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів громади, покращанню економічного стану та іміджу Смідинської сільської ради.

 • Молодіжна і сімейна політика

Проблемні питання:

Попередження проявів насильства та жорстокого поводження з дітьми, запобігання торгівлі людьми, гендерної рівності.

Основні напрями діяльності:

Забезпечення оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.

Запобігання порушення прав людини за статевою приналежністю (запобігання насильству у сім’ї, протидія торгівлі людьми).

Проведення роботи по формуванню правової культури, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою формування здорового способу життя, безпечної поведінки, правової освіти.

Забезпечення проведення культурно-масових заходів для дітей та молоді.

           Очікувані результати:

Збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги жертвам насильства в сім’ї та торгівлі людьми.

Зменшення кількості випадків вчинення насильства в сім’ях сільської ради.

Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей сільської ради.

Підтримка ініціатив молоді щодо участі її у громадському житті.

 • Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

Проблемні питання:

Залишається значною кількість сімей та осіб, які потребують соціальної підтримки.

Актуальною залишається проблема раннього виявлення, оцінки потреб надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах.

Зберігається негативна тенденція поширення шкідливих звичок та інших соціально-небезпечних хвороб, а також збільшення їх проявів серед молоді.

Відсутність в громаді соціального гуртожитку для осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Основні напрями діяльності:

Зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя.

Раннє виявлення та облік сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         Соціальна підтримка сімей, в яких під опікою  виховуються позбавлені батьківського піклування.

         Забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин.

         Здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

Здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі.

Очікувані результати:

Одержання населенням комплексу якісних соціальних послуг, у тому числі за місцем проживання.

Стабілізація кількості сімей, які перебувають у складних сімейних обставинах.

 • Захист прав та інтересів дітей

Проблемні питання:

Стабільно високою є кількість дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Існує тенденція до зростання кількості соціальних сиріт у громаді.

Необхідність розширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Основні напрями діяльності:

Захист прав та інтересів дітей.

Запобігання дитячій бездоглядності.

Захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Профілактика правопорушень серед дітей.

 Очікувані результати:

Налагодження чіткої системи роботи по захисту законних прав дітей.

Зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, створення умов для запобігання соціальному сирітству.

 • Розвиток фізичної культури і спорту

Проблемні питання:

Неналежне забезпечення спортивним інвентарем.

Недостатній розвиток в громаді  інфраструктури для занять масовим спортом та оздоровчою фізичною культурою.

Слабке здоров’я підростаючого покоління.

Основні напрями діяльності:

Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх навчальних закладах та місцях масового відпочинку населення.

Організація та проведення спортивних змагань серед підростаючого покоління громади.

Пропаганда здорового життя.

 Очікувані результати:

Розширення мережі інфраструктури для занять спортом.

Покращення умов для підготовки та виступу  спортсменів

Збільшення кількості учасників та призерів в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

РОЗДІЛ  

         Основні заходи   Програми соціального і економічного розвитку Смідинської сільської ради на 2018-2020  роки

1. Завдання  по благоустрою населених пунктів  
№ з/п Назва заходів Орієнтовні джерела фінансування,  
1.1  Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення із встановленням енергозберігаючого освітлювального обладнання   Сільський бюджет, кошти інших джерел
1.3 Капітальний та поточний ремонт комунальних доріг в селах сільської ради Сільський бюджет, згідно кошторису
1.5 Капітальний ремонт адмінприміщення в с.Рудня кошти інших джерел
  Реконструкція приміщення сільської ради  та благоустрій території кошти інших джерел
1.6 Облаштування парку, зони відпочинку біля водного об*єкта в с.Смідин  Сільський бюджет, кошти інших джерел
1.8 Ремонт  Обеліска Слави Кошти цільового фонду, кошти інших джерел
1.9 Розроблення генерального плану населених пунктів сільської ради Сільський бюджет, кошти інших джерел
1.10 Капітальний ремонт частини приміщення будинку культури с.Смідин під центр надання адміністративних послуг Сільський бюджет, кошти інших джерел
1.11 Упорядкування кладовищ кошти інших джерел
1.12 Придбання трактора і обладнання до нього Державний бюджет
1.13. Реконструкція покрівлі приміщення пожежної охорони, утеплення фасаду, ремонтні роботи всередині приміщення   Сільський бюджет, кошти інших джерел
          2. Завдання в галузі культури  
2.1  Утеплення фасаду та ремонтні роботи в середині приміщення  будинку культури с.Рудня Сільський бюджет,  кошти інших джерел
2.2 Капітальний ремонт даху і укріплення зовнішньої зруйнованої стіни в будинку культури с.Смідин Сільський бюджет,  кошти інших джерел
2.3 Заміна вікон та утеплення фасаду в будинку культури с.Смідин   Сільський бюджет,  кошти інших джерел
2.4 Заміна опалення в будинку культури с.Смідин   кошти інших джерел
2.5 Проведення культурно- масових заходів  Сільський бюджет
2.6 Реконструкція бібліотеки с.Смідин Сільський бюджет,  кошти інших джерел
                                              3. Завдання в галузі освіти  
3.1 Капітальний ремонт харчоблоку та  групових приміщень в  Смідинському  дошкільному  навчальному  закладі Сільський бюджет кошти інших джерел
3.2 Утеплення фасаду Смідинського дошкільного навчального закладу Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.3. Капітальний ремонт харчоблоку в Руднянському   дошкільному  навчальному  закладі Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.4 Утеплення фасаду Руднянського дошкільного навчального закладу Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.5 Перекриття даху в Руднянському   дошкільному  навчальному  закладі Сільський бюджет,  
3.6 Оновлення  матеріально – технічної бази в дошкільних навчальних закладах сільської ради Сільський бюджет,  
3.7 Капітальний ремонт їдальні ЗОШ І-ІІІст.с.Смідин Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.8 Капітальний ремонт майстерні ЗОШ І-ІІІст.с.Смідин Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.9 Утеплення фасаду корпусу №2 ЗОШ І-ІІІст.с.Смідин Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.10 будівництво стадіону з штучним покриттям в ЗОШ І-ІІІст.с.Смідин Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.11 Будівництво гаража в ЗОШ І-ІІІст.с.Смідин Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.12 Утеплення фасаду та ремонтні роботи в середині приміщення   ЗОШ І-ІІ ст.с.Паридуби Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.13 будівництво спортивного майданчика ЗОШ І-ІІ ст.с.Паридуби Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.14 Утеплення фасаду та ремонтні роботи в середині приміщення   ЗОШ І-ІІ ст.с.Рудня Сільський бюджет, кошти інших джерел
3.15 Встановлення загорожі в ЗОШ І-ІІст.с.Паридуби Сільський бюджет, кошти інших джерел
                       4.Завдання в галузі охорони здоров*я
4.1 Закупівля обладнання для амбулаторії практики загальної сімейної медицини в с.Смідин кошти інших джерел
4.2 Закупівля обладнання  для амбулаторії с.Смідин кошти інших джерел
4.3 Закупівля обладнання для ФАПу с.Рудня кошти інших джерел
4.4 Закупівля обладнання для ФАПу с.Кукуріки кошти інших джерел
4.5 Закупівля обладнання для ФАПу с.Сьомаки кошти інших джерел
4.6 Закупівля обладнання для ФАПу с.Лісняки кошти інших джерел
4.7 Закупівля обладнання для ФАПу с.Паридуби кошти інших джерел
4.8 Благоустрій території амбулаторії с.Смідин Сільський бюджет, кошти інших джерел
4.9 Встановлення загорожі в амбулаторії с.Смідин кошти інших джерел
                                5. Спортивно-масова робота  
5.1 Проведення спортивних змагань Сільський бюджет,  
5.2 Облаштування сільського стадіону Сільський бюджет,  
6.Соціальний захист населення  
6.1 Проведення заходів по відзначенню державних свят, пам”ятних дат, історичних подій, ювілеїв  Сільський бюджет
6.2 Надання допомоги у вигляді адресної виплати   до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні    учасникам бойових дій , які брали участь в бойових діях 1941 – 1945рр Сільський бюджет
5.3 Проведення організаційної та інформаційно-роз’яснювальної роботи по забезпеченню виконання Законів України, Указів Президента України, Постанов та розпоряджень Уряду, інших нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення Фінансування не потребує
5.4 Надання допомоги на поховання, лікування, військовослужбовцям контрактної служби, постраждалим внаслідок виникнення пожеж Сільський бюджет
5.5 Надання допомоги військовослужбовцям контрактної служби Сільський бюджет
                                   6.Соціальний  захист  дітей- сиріт  
6.1 Здійснення заходів по забезпеченні житлом дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування Сільський бюджет
6.2 Забезпечення пріоритетності влаштування дитини в  прийомну сім*ю Фінансування не потребує
6.3 Ремонт соціального житла    в с.Смідин по вул.Незалежності,52 придбаного для дітей- сиріт .   Сільський бюджет
     
7. Земельні відносини.  Охорона навколишнього природного середовища  
7.1 Виготовлення нормативно – грошової оцінки земель Сільський бюджет
7.2 Формування переліку земельних ділянок для надання в оренду, продажу, викупу.   Фінансування не потребує
7.3 Інвентаризація земель сільської ради Фінансування не потребує
7.4 Організація централізованого роздільного збору та вивезення сміття із сіл об’єднаної громади.    
7.5 Упорядкування  сміттєзвалищ Сільський бюджет, кошти інших джерел
7.6 Ліквідація стихійних смітників   Сільський бюджет, кошти інших джерел
               8.Розвиток сільського господарства  
8.1 Забезпечення максимального доступу всіх сільськогосподарських виробників незалежно від форм господарювання та власності до державних  та регіональних програм підтримки розвитку агропромислового  комплексу та соціальної сфери.   Фінансування не потребує

 Контроль за ходом реалізації Програми

Виконавчий комітет сільської ради визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми і наявності фінансових та інших ресурсів.

Основні показники та окремі заходи Програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та суспільстві.  

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

· постійний моніторинг виконання основних показників та заходів;

 · щопівроку розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях виконавчого комітету Смідинськоїї сільської ради, при потребі – на засіданнях сесії Смідинської сільської ради;

· підготовку розпорядчих документів Смідинської сільської ради з питань її виконання;

           · відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів.          Координацію діяльності виконавців Програми здійснює відділ фінансівта інвестицій Смідинської сільської ради.    Виконавчий комітет Смідинської сільської ради за підсумками 2018 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми на сесії Смідинської сільської ради.

Смідинська сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування,  виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

Секретар с/ради                                                              В.М.Паридубець

Контакти

вул. Грушевського, 9 с. Смідин, Старовижівський р-н, Волинська обл., 44453

+380 68 382 1743

smidynska@gmail.com