Депутатський корпус

      
Гороцюк Вікторія Петрівна с. Смідиндекларація(+380)684271689Біографія
Книш Тетяна Сергіївнас. Смідиндекларація(+380)967978793Біографія
Панасюк Галина Григорівнас. Смідиндекларація(+380)989042638Біографія
Мізовець Сергій Олександровичс. Смідиндекларація(+380)986197955Біографія
Остапук Андрій Степанович с. Смідиндекларація(+380)961801018Біографія
Паридубець Віра Михайлівнас. Смідиндекларація(+380)961091766Біографія
Нерода Інна Юріївнас. СмідинДекларація(+380)969547426Біографія
Гандзюк Сергій Івановичс. СмідинДекларація(+380)964809611Біографія
Козачук Володимир Васильовичс. СмідинДекларація(+380)967561589
Хомич Анатолій Григоровичс. СмідинДекларація(+380)987360303
Гузь Оксана Іванівнас. Паридубидекларація(+380)976694185Біографія
Манькута Сергій Леонідовичс. ПаридубиДекларація(+380)956135169
Наумук Микола Петровичс. Кукуріки, с. Руднядекларація(+380)684748837Біографія
Бабій Микола Миколайовичс. Кукуріки, с. РудняДекларація(+380)986284199
Чабан Людмила Віталіївнас. СьомакиДекларація(+380)685378781Біографія
Галицька Оксана Василівнас. ЖуравлинеДекларація(+380)932395643Біографія
Яцина Ірина Анатоліївнас. ЖуравлинеДекларація(+380)639249057Біографія
Остапук Микола Яковичс. Лісняки, с. СьомакиДекларація(+380)680345236

Статус депутата сільської, селищної ради характеризується наступними основними рисами:

 1. Депутат є виборною особою.
 2. Депутат виступає представником членів територіальної громади, що проживають в межах відповідного виборчого округу, в місцевій раді. При цьому його слід розглядати не лише як представника своїх виборців (тих виборців що голосували за нього на виборах), а як представника всіх членів територіальної громади округу– він представляє та захищає інтереси як виборців, так і тих людей, які ще не досягли вісімнадцятирічного віку чи не перебувають у громадянстві України.
 3. Депутат здійснює свої повноваження,не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Це правило не поширюється на депутата, обраного секретарем сільської, селищної ради, який не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Депутат сільської, селищної ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю і не може мати іншого представницького мандата, наприклад, бути народним депутатом України, сільським, селищним головою чи депутатом районної, обласної ради.

 1. Депутат є повноважним і рівноправним членом
  сільської, селищної ради
  . Він наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.
 2. Статус депутата сільської, селищної ради визначено законодавством України відповідно до принципу імперативного депутатського мандату, згідно з яким:

а) депутат підтримує зв’язкиз виборцями, об’єднаннями громадян, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами підприємств, установ, організацій, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення та органами об’єднань громадян, розташованими на території його виборчого округу. Він зобов’язаний періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу;

б) виборці можуть давати своїм депутатам доручення, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому;

в) депутат може бути в будь-який час відкликаний виборцями у встановленому Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” порядку. При цьому, підставами для відкликання можуть бути:

 • порушення депутатом положень Конституції і законів України;
 • пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;
 • невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми;
 • використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;
 • систематичне порушення депутатом норм депутатської етики.
 1. Депутат, здійснюючи свої повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, зокрема:
 • керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу;
 • не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
 • не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
 • не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;
 • не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;
 • не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

Структуру статусу депутата сільської, селищної ради складають такі основні елементи:

 1. функції (основні напрями й види діяльності) депутата;
 2. форми роботи і повноваження (права й обов’язки) депутата;
 3. гарантії реалізації депутатських повноважень;
 4. відповідальність депутата.

Найважливішою функцією депутата сільської, селищної ради є представницька функція. Як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу депутат сільської, селищної ради зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Контакти

вул. Грушевського, 9 с. Смідин, Старовижівський р-н, Волинська обл., 44453

+380 68 382 1743

smidynska@gmail.com