ПРО ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ – ПІДПРИЄМЦЯМ

5 Травня, 2020 | Новини |

З 04.05.2020 року набув чинності  Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

 Допомога призначається і виплачується за умови сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи – підприємця. Допомога на дітей призначається на період карантину та на один місяць після дати його відміни одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць.

          Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків.

Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву  паперовій або електронній формі.

У паперовій формі заявник подає такі документи:

копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

копію рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

         В електронній формі заявник подає такі документи/відомості:

фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості  свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків);

фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

фотокопію рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про прізвище, ім’я та по батькові заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.

Зразок заяви про призначення допомоги додоється.

         Додаток на 2 арк в 1 прим.

 До органу соціального захисту населення
_______________________________________________
              (найменування органу соціального захисту населення)
від ____________________________________________,
                                            (прізвище, ім’я та по батькові)
категорія заявника: ____________________, проживаю
                                                     (батько/мати, опікун)
за адресою: _____________________________________,
номер телефону:__________________;
адреса електронної пошти:________________,
тип документа:__________________________________
                                                   (паспорт громадянина України,
_______________________________________________
             документ, що підтверджує право на постійне проживання
_______________________________________________
                      в Україні (для іноземця та особи без громадянства)
серія (за наявності) _______, номер ________________, виданий “___” ____________ 20__ р., _______________
_______________________________________________,
                                                          (ким видано документ)
строк дії паспорта “___” ____________ 20__ р.,
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____________,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків _______________________________________
або відмітка про відмову від прийняття номера: _____,
                                                                                                             (так/ні)
дата народження “___” ____________ ____ р.,
стать __________________________________________,
                                                      (чоловік, жінка)громадянство __________________________________,
                                  (громадянин України, іноземний громадянин,
                                                         особа без громадянства)

ЗАЯВА
про призначення допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку

Прошу призначити (перерахувати) допомогу (потрібне підкреслити)Інформація про дітей:1. Свідоцтво про народження,серія _________________, номер __________________________, видане “___” ____________ 20__ р.,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                       (ким видано документ)
номер актового запису ________________________, дата актового запису “___” ____________ 20__ р.2. Свідоцтво про народження,серія _________________, номер __________________________, видане “___” ____________ 20__ р.,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (ким видано документ)3. Свідоцтво про народження,серія _________________, номер __________________________, видане “___” ____________ 20__ р.,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                        (ким видано документ)
номер актового запису ________________________, дата актового запису “___” ____________ 20__ р.Дата встановлення опіки “_____”___________20___ р.Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок у банківській установі _________________________________, МФО _____________________________________, код гідно з ЄДРПОУ __________________, назва ___________________________________________________.До заяви прикріплені скан-копії також документів:свідоцтв про народження ______ (так/ні);довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) ______ (так/ні);документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) ______ (так/ні);рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) ______ (так/ні).Номер заяви __________
_____________
         (підпис)
“___” ____________ 20__ р.
Новини
Оголошення
12 Травня, 2020
ПРО ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ – ПІДПРИЄМЦЯМ

Контакти

вул. Грушевського, 9 с. Смідин, Старовижівський р-н, Волинська обл., 44453

+380 68 382 1743

smidynska@gmail.com