Правила благоустрою

 1.1 Правила благоустрою Смідинської сільської ради (далі-Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території та об’єктів благоустрою Смідинської сільської ради.    

 1.2 Ці Правила регулюють   права   і   обов’язки   учасників правовідносин у галузі благоустрою сіл Смідинської сільської ради, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на територіях об’єднаної територіальної громади Смідинської сільської ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Смідинської сільської ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.3 Правила містять загальнообов’язкові на територіях об’єднаної територіальної громади Смідинської сільської ради норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

1.4 Учасниками правовідносин з питань благоустрою згідно з цими Правилами є власники, керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.5 Смідинська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6 Контроль    за   дотриманням   та   здійсненням   заходів, спрямованих на виконання цих Правил, координація дій відповідних посадових осіб, сільської ради, постійною комісією питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

  II. Права посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян

Громадяни, посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності мають право:

 1. Користуватися об’єктами благоустрою сільської ради.
 2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території об’єднаної громадо Смідинської сільської ради. Вносити пропозиції до розроблення планів соціально-економічного розвитку населених пунктів сільської ради та заходів з благоустрою їх територій.
 3. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження  правил благоустрою території та внесенням до них змін, а також роз’яснення їх змісту.
 4. Брати участь у здійснення заходів з благоустрою сільської ради, озеленення та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.
 5. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою сільської  ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян, юридичної особи або роботи з благоустрою виконуються з порушенням правил благоустрою території сільської ради або призводять до її нецільового використання.
 6. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

III. Обов’язки відповідальних посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян

Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов’язані:

3.1. Здійснювати   благоустрій   відповідних   територій   у встановленому порядку, забезпечуючи   естетику і дизайн   сільського середовища, вимоги щодо   утримання   дорожніх   покриттів, внутрішньоквартальних, прибудинкових та присадибних територій, газонів, зелених насаджень тощо.

3.2 Утримувати   у   належному   санітарно-технічному стані будівлі, споруди, у тому числі закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем (їх частини) свої та прилеглі території. Своєчасно і якісно усувати   недоліки   в   утриманні території, будівель, споруд, обладнання, парканів, архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.

3.3 Усувати на закріплених за ними об’єктами благоустрою (їх частинами) за власний рахунок та установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини

3.4 Забезпечувати щорічне (після   стихійного   лиха, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру), обстеження   відповідних   територій, будівель   і   споруд   та засвідчувати проведені обстеження актами. При спроможності усувати наслідки на закріплених об’єктах благоустрою в установленому порядку.

3.5 Проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників.

3.6 У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватись відповідних технологій щодо експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.

3.7. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд.

3.8 Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі   проектно-дозвільної   документації, затвердженої    у встановленому порядку.

3.9 При організації вуличної торгівлі,  у тому числі під час проведення  масових  заходів,  забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення.  

3.10 Проводити  земляні  та  будівельні  роботи,  насипання, намивання  грунту,  піску,  встановлення  огорож,  механізмів   та обладнання,  тимчасових споруд,  побутових вагончиків, складування конструкцій  і  матеріалів.  

3.11. Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів,  а також харчових  відходів  згідно  з  вимогами  діючих санітарних норм.

3.12. Не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціоновані місця.

3.13. Забезпечувати розміщення  контейнерів,  урн  для роздільного збору сміття  та  твердих  побутових  відходів  у  спеціально визначених місцях,  утримувати  їх  в  належному  санітарно-технічному  стані згідно з санітарними нормами і правилами.

3.14 Утримання зелених насаджень (посадка,  обрізка дерев  і кущів,  косіння газонів,  боротьба з бур’янами,  поливання зеленої зони і газонів),   тротуарів, доріжок і прибудинкових території та прибирання снігу,  виконувати згідно з вимогами санітарних та екологічних норм і правил.

3.15 Утримувати   в   належному   санітарному    стані        земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

3.16 Не   допускати   накопичення   будівельного сміття на будівельних майданчиках   та   прилеглих   до   них   територіях.

3.17 Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки.

3.18.  Утримувати кришки колодязів  справному та закритому стані. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані кришками.

3.19. Дотримуватись порядку утримання домашніх та інших тварин згідно з „Правилами тримання собак , котів і інших хижих тварин у населених пунктах України”.

3.20. Суб’єктам господарювання, які надають послуги з організації дозвілля населення у вечірній   час, забезпечувати  охорону громадського порядку.     

 IV. Дії відповідальних посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян, що забороняються цими Правилами

Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також громадянам забороняється:

4.1. Захаращувати   території сипучими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, листям, травою, гіллям, накопиченням снігу та криги тощо.

4.2. Самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечать будівельним нормам і правилам.

4.3. Проводити земляні, будівельні, демонтажні, монтажні та інші роботи без ордера   відділу містобудування та архітектури.

4.4. Вивозити  і  звалювати  сміття,  будівельні,   побутові, харчові  відходи,  відходи виробництва,  траву,  гілля,  деревину, листя,  сніг у не відведених  для  цього  місцях .

4.5. Забруднювати земельні ділянки та водойми виробничими та побутовими стічними водами.

4.6. Вивозити каналізаційні стоки у не відведені для цього місця.

4.7. Без узгодження з сільською радою та екологічною службою влаштовувати каналізаційні вигрібні ями.

4.8. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

4.9. Розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми на проїжджій частині дороги.

4.10. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

4.11. Наклеювати   оголошення    та    інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

4.12. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, тощо.

4.13. Експлуатувати кафе, літні майданчики та інші місця, пов’язані з обслуговуванням населення не обладнані контейнерами для збору відходів.

4.14.  Самовільно   встановлювати   рекламні   конструкції, інформаційно-рекламні    плакати, торговельні   лотки, кіоски, павільйони та тимчасові споруди і конструкції, перешкоджаючі вільному пересуванню людей.

4.15. Залишати   автотранспортні   засоби, механізми   на проїздах або переобладнувати їх, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових   територіях, прилеглих   територіях до гаражів, автостоянок тощо.

4.16. Влаштовувати стоянки вантажного автотранспорту, тракторів, с/г інвентарю на проїжджій частині.

4.17 Захаращувати  пожежні проїзди на територіях,  прилеглих до житлових будинків.

4.18. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях,  площах,  парках,  інших  громадських  місцях,  а   також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

4.19. Утримувати території, споруди, малі архітектурні форми, обладнання, рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою в незадовільному санітарному і технічному стані.

4.20. Здійснювати підключення до інженерних мереж об’єктів та будівельних майданчиків, щодо будівництва яких відсутня затверджена у встановленому порядку проектно-дозвільна документація.  

4.21. Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею.

4.22. Використовувати земельні ділянки не за цільовими призначеннями.

4.23. Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.

4.24. Забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів.

4.25. Забороняється вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси.

4.26. Вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

V. Порядок здійснення благоустрою та утримання території Смідинської сільської ради

Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1. Балансоутримувач забезпечує утримання в належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучити для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.2. Вивіз твердих побутових відходів на території сільської ради проводиться гужжовим транспортом.

5.3.Благоустрій на утримання в належному стані територій вказаних в цьому пункті територій включає:

 • санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, утримання контейнерів для роздільного сміття та відходів;
 • освітлення території;
 • озеленення, збереження зелених засаджень;
 • відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
 • утримання в належному стані належних балансоутримувачу будівель, споруд, що розташовані та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;
 • встановлення та утримання в належному стані обладнання, приборів освітлення, малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою;
 • забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

5.4 Спалювання листя, гілля та інше забороняється.

5.5 Пошкодження зелених насаджень, збір квітів та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

5.6 На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється розпиття спиртних напоїв та паління.

Пам’ятники культурної та історичної спадщини:

5.7 Утримувати території пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

5.8 Використання пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядочення, оздоблення, тощо.

5.9 Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

Дороги, вулиці (провулки, проїзди)

5.10 Власники доріг, вулиць або уповноважені  повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання;

5.11 Балансоутримувачі вимагати від учасників дорожнього руху дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

5.12 Використовувати дороги не за їх призначенням забороняється.

5.13.Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН.

5.14. Забороняється займатися торгівлею паливно-мастильними матеріалами.

5.15. Забороняється мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

5.16 Забороняється ставити автотранспорт на проїжджій частині дороги.

Кладовища

5.17. Утримання кладовищ, братських та одиночних могил загиблим воїнам   забезпечується виконавчим органом сільської ради.

5.18. Утримання в належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорони зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих правил.

5.19. Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Смідинської сільської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву або іншого стихійного лиха.

    Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкових територій, територій житлової та громадської забудови:

5.20. Благоустрій територій житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно затвердженої містобудівної документації,  цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.21. Благоустрій прибудинкової та присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.  

5.22. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться Смідинською сільською радою.

 Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій

5.23. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданим їм на праві власності чи користування, відповідно до Закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.24. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані.

5.25. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території об’єднаної територіальної громади визначає Смідинська сільська  рада.

5.26. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно Закону.

Порядок санітарного очищення території Смідинської сільської  ради:

5.27. Санітарне очищення території Смідинської сільської  ради включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення в установлені місця  відходів, сміття, листя, гілля, снігу належне їх захоронення, обробку,  знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території сільської ради відповідно вимог цих правил, санітарних норм.  

5.28 Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

– покриття проїзної частини вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, площ, покладається на виконавчий комітет сільської ради;

–   покриття проїзної частини, тротуарів прилеглих до земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

– охоронних зон ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

– автобусні зупинки – покладається на відповідні підприємства, що обслуговують вказані зупинки:

– упорядкування зелених насаджень, парків культури та відпочинку, скверів, пам’яток с мистецтва, спортивних та дитячих майданчиків, меморіальних та інших рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень – покладається на їх балансоутримувачів;

– мостів –покладається на їх балансоутримувачів.

5.29. Рішенням сільської  ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах селищної ради.

  Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях.

 Підприємства, установи, організації та громадяни при здійснення будь-яких видів діяльності з метою відведення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:

5.30. Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попереджання утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

5.31. Забезпечувати в прилеглих житлових будинках, жилих та не жилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання,   радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення ;

5.32. Забезпечити роботу обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

5.33. Визначення  встановлених Законом святкових і неробочих днів, Дня сіл, інших свят, проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використання вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час здійснювати за погодженням Смідинської сільської ради.

   Утримання тварин

5.34.  Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

 • не допускати утримання собак в місцях загального користування;
 • вигулювати собак виключно на повідку та наморднику, при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей
 • не допускати забруднення тваринами та свійським птахами місць загального користування.
 • у разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;
 • не проводити купання собак в місцях масового відпочинку, в місцях перебування людей на воді.
 • не допускається жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.
 • заборонено вигулювання, випасання тварин, птиці на територіях установ, організацій, підприємств сільської ради.

    Обмеження щодо паління тютюнових виробів

5.35 Забороняється паління тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

– в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення;

– в державних установах, безпосередньо в приміщеннях Смідинської сільської  ради;

 -на стадіонах, в зонах масового відпочинку;

– на територія закладів і установ сільської ради;

 VI. Контроль у сфері благоустрою території об’єднаної громади Смідинської сільської ради.

6.1. Контроль у сфері благоустрою Смідинської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкуванням. приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

6.2. Контроль за станом благоустрою Смідинської сільської ради, виконанням цих правил, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на органи національної поліції, Смідинську сільську раду.

6.3. Контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

– проведення перевірок територій (рейди);

– розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій;

– участі в обговорення проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд Смідинської сільської ради;

– подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою об’єднаної територіальної громади Смідинської сільської ради.

VII.Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення Правил благоустрою об’єднаної територіальної громади Смідинської сільської ради

 7.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України «Про адміністративні правопорушення», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Смідинської сільської ради.

7.2. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні в їх порушенні зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення зафіксованого порушення. Усунення порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

7.3. У разі якщо особи винні у порушенні цих Правил, не виконують усунення порушення у встановлений строк, балансоутримувача об’єкта або елементу благоустрою балансоутримувача має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням порушення вимог цих Правил. Збитки, завдані об’єкту благоустрою підлягають відшкодуванню в установленому Порядку. Порядок визначення відповідної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

VШ. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території об’єднаної територіальної громади Смідинської сільської ради

8.1 Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Смідинської   сільської ради.

 ІХ. Заключні положення

       Порядок    розподілу    обов’язків   між   підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами сільської ради щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у   належному   санітарно-технічному   стані визначаються Смідинською сільською радою.

9.1. Керівники підприємств, установ та організацій, власники об’єктів господарювання всіх форм власності (орендарі, якщо це передбачено договором) зобов’язані постійно утримувати належні   їм,   закріплені   та  прилеглі  території  у  належному санітарно-технічному стані.

9.2. У разі оренди території, будівель і приміщень порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі оренди.

9.3. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності за санітарний стан з власника.

9.4  Здійсння контроль за станом благоустрою на території Смідинської сільської ради, передбачений  цими  Правилами,  визначається  рішеннями  Смідинської сільської ради та її виконкому. 

 Х.   Перелік законодавчих та нормативних актів , на підставі яких підготовлені правила:

       1. Конституція України

       2. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”

       3.  Закон України „Про благоустрій населених пунктів”

       4.  Закон України „Про відходи”

       5.  Закон України „Про охорону навколишнього природнього середовища”

       6.  Закон України „Про внесення змін до деяких актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки”

       7. Санітарні правила утримання територій населених місць.

        8. Санітарні правила для підприємств громадського харчування.

        9.Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України.

        10.Правила тримання собак, кішок і хижих тварин у населених пунктах України 

Контакти

вул. Грушевського, 9 с. Смідин, Старовижівський р-н, Волинська обл., 44453

+380 68 382 1743

smidynska@gmail.com